yanliwen

Yanli Wen Wen từ Glâmbocu, Rumani từ Glâmbocu, Rumani

Người đọc Yanli Wen Wen từ Glâmbocu, Rumani

Yanli Wen Wen từ Glâmbocu, Rumani

yanliwen

Tôi đã đọc phiên bản chưa xuất bản của cuốn sách này, và tôi hoàn toàn thích nó. Các văn bản là vượt quá tuyệt vời!

yanliwen

Loved this book. It related current topics of interest to her series about Temperance Brennan. Knowledge, action, human relationships all in one neat book.