nathanortega

Nathan Ortega Ortega từ Asselby, Goole, East Riding of Yorkshire DN14, Vương Quốc Anh từ Asselby, Goole, East Riding of Yorkshire DN14, Vương Quốc Anh

Người đọc Nathan Ortega Ortega từ Asselby, Goole, East Riding of Yorkshire DN14, Vương Quốc Anh

Nathan Ortega Ortega từ Asselby, Goole, East Riding of Yorkshire DN14, Vương Quốc Anh

nathanortega

Tôi <3 Libba, tôi có thể nói gì?

nathanortega

Tôi yêu tất cả các nhân vật. Mọi nhân vật đều cảm thấy thật và độc đáo và đặc biệt, và hai nhân vật chính rất hợp nhau. Nhưng nửa sau của cuốn sách đã kết thúc và hoàn toàn không có, và tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra. Có quá nhiều kết thúc lỏng lẻo mà tôi thậm chí không thể thực sự đưa ra câu trả lời cho việc cuốn sách kết thúc như thế nào. Nửa đầu của cuốn sách khá hay, và các nhân vật thì tuyệt vời, nhưng cốt truyện đã giảm dần ở cuối và từ khi đọc những gì người khác viết, không ai biết được điều gì đang xảy ra.

nathanortega

Amazing how much AND how little has changed on that little island. E.B. White is the best essay writer.