jocik

Miro Jasko Jasko từ Mudaliar Kuppam, Tamil Nadu 604303, Ấn Độ từ Mudaliar Kuppam, Tamil Nadu 604303, Ấn Độ

Người đọc Miro Jasko Jasko từ Mudaliar Kuppam, Tamil Nadu 604303, Ấn Độ

Miro Jasko Jasko từ Mudaliar Kuppam, Tamil Nadu 604303, Ấn Độ

jocik

Đây là cuốn sách hay nhất tôi từng đọc Mặc dù nó là một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn, nó đánh bại tất cả những cuốn sách 'bình thường' mà tôi đã đọc. Nó không có gì xấu với nó, mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi thích những cuốn sách nơi chúng ta sống cùng thế giới, nhưng có gì đó khác biệt. Giống như loạt Trueblood (tôi nghĩ thực sự là một chương trình tồi tệ) nơi ma cà rồng là bình thường, cũng bình thường như mọi người khác, nhưng họ giống như một chủng tộc khác. Vì vậy, nó là thế giới hoàn toàn giống như chúng ta đang sống bây giờ, nhưng với ma cà rồng. Watchmen là điều tương tự chỉ với các siêu anh hùng. :)