minas_k

Minas Kitsou Kitsou từ Al Manayel, Al Khankah, Al Qalyubia Governorate, Ai Cập từ Al Manayel, Al Khankah, Al Qalyubia Governorate, Ai Cập

Người đọc Minas Kitsou Kitsou từ Al Manayel, Al Khankah, Al Qalyubia Governorate, Ai Cập

Minas Kitsou Kitsou từ Al Manayel, Al Khankah, Al Qalyubia Governorate, Ai Cập

minas_k

Đây là một cuốn sách tuyệt vời khác của Malcolm Gladwell. Tiền đề là thông qua đào tạo hoặc bản năng, nhiều người trong chúng ta nhận thức được những sự thật cần thiết hoặc thông tin trong chớp mắt. Chẳng hạn, Bảo tàng Getty đã trả 14 triệu đô la cho một bức tượng Hy Lạp cổ đại. Sau khi bán, một số chuyên gia đã được mời để xem bức tượng. Họ ngay lập tức nhận ra đó là một sự gian lận. Khi được yêu cầu giải thích làm thế nào họ biết bức tượng không phải là thật, câu trả lời của họ dường như không thực tế; thay vào đó, thông qua đào tạo và kinh nghiệm sâu rộng, họ dường như biết. Tôi thực sự khuyên bạn nên tham khảo cuôn sach nay.

minas_k

I haven't finished The Namesake yet, but thus far, I like it better than The Interpreter of Maladies. I think that's mostly because I tend to grow more attached to novels.