pinarbayrak

P từ Anandpur Kharauni, Bihar, Ấn Độ từ Anandpur Kharauni, Bihar, Ấn Độ

Người đọc P từ Anandpur Kharauni, Bihar, Ấn Độ

P từ Anandpur Kharauni, Bihar, Ấn Độ

pinarbayrak

Đọc nhanh - muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nên tôi phải tiếp tục đọc. Một loại chuyện tình rất khác. Tôi muốn xem bộ phim bây giờ để xem cách họ thể hiện những điều trong cuốn sách chỉ là suy nghĩ và cảm xúc của Bella. Tôi có thể thấy tại sao rất nhiều phụ nữ trẻ nội tiết tố chỉ thích cuốn sách này! Một niềm vui đọc. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục với bộ truyện.