jorbiton

James Corbett Corbett từ Montchevrier, Pháp từ Montchevrier, Pháp

Người đọc James Corbett Corbett từ Montchevrier, Pháp

James Corbett Corbett từ Montchevrier, Pháp

jorbiton

Tôi thực sự không thích cuốn sách này chút nào. Tôi chỉ thấy nó rất hấp dẫn và khá nhàm chán. Tôi không chắc chắn những gì tôi đã bỏ lỡ, vì mọi người dường như yêu thích nó.