Băng sách miễn phí sách phiên bản mới

Băng

Băng

BăngGiữa những dãy núi phủ băng trên cao nguyên nước Pháp, một trại tâm thần được lập ra để kiểm soát những tên phản xã hội bệnh hoạn nhất trời Âu, để theo dõi những tên hiếp dâm, tra tấn, giết người, thần kinh và nguy hiểm, những kẻ bị cả ...

Thể loại sách

Băng sách miễn phí tải về và đọc

Băng