Bộ Não Tí Hon - Cái Nôi Của Thiên Tài (Tập 1) sách miễn phí sách phiên bản mới

Bộ Não Tí Hon - Cái Nôi Của Thiên Tài (Tập 1)

Bộ Não Tí Hon - Cái Nôi Của Thiên Tài (Tập 1)

Tony Buzan

Thông parcel tác giảTony BuzanAnthony "New" Peter Buzan (sinh năm 1942) tại Luân Đôn (Anh) là một tác gia, nhà tâm lý và là cha đẻ của phương pháp tư duy Mind plan (Sơ đồ tư duy Giản đồ ý). Ông hiện là tác giả của 92 đầu sách, được dịch ra ...

Thể loại sách

Bộ Não Tí Hon - Cái Nôi Của Thiên Tài (Tập 1) sách miễn phí tải về và đọc

Bộ Não Tí Hon - Cái Nôi Của Thiên Tài (Tập 1)