Bước Tới Thảnh Thơi sách miễn phí sách phiên bản mới

Bước Tới Thảnh Thơi

Bước Tới Thảnh Thơi

Thích Nhất Hạnh

Bước Tới Thảnh Thơi Sa di nam, tiếng Phạn là Sramanera, và Sa di nữ là Sramanerika. Sa di thường được dịch là tức từ. Tức là chấm dứt, quyết tâm chấm dứt nếp sống hệ lụy và khổ đau. Từ là thương yêu, học hỏi thương yêu mọi người và mọi lo...

Thể loại sách

Bước Tới Thảnh Thơi sách miễn phí tải về và đọc

Bước Tới Thảnh Thơi