Bụt Là Hình Hài, Bụt Là Tâm Thức sách miễn phí sách phiên bản mới

Bụt Là Hình Hài, Bụt Là Tâm Thức

Bụt Là Hình Hài, Bụt Là Tâm Thức

Thích Nhất Hạnh

Thông gold tác giảThích Nhất HạnhThích Nhất Hạnhlà một thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội,và người vận động cho hòa bình. Ông sinh ra ở Thừa Thiên Huế vào ngày 11/10/1926xuất gia theo Thiền Tông năm 1...

Thể loại sách

Bụt Là Hình Hài, Bụt Là Tâm Thức sách miễn phí tải về và đọc

Bụt Là Hình Hài, Bụt Là Tâm Thức