Cẩm Nang Kinh Doanh - Quản Lý Tính Sáng Tạo & Đổi Mới (Tái Bản 2016) sách miễn phí sách phiên bản mới

Cẩm Nang Kinh Doanh - Quản Lý Tính Sáng Tạo & Đổi Mới (Tái Bản 2016)

Cẩm Nang Kinh Doanh - Quản Lý Tính Sáng Tạo & Đổi Mới (Tái Bản 2016)

Nhiều tác giả

Thông parcel tác giảNhiều tác giảVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBộ sách nổi tiếng Cẩm nang kinh doanh Harvard - Harvard Business Hearts được xuất bản theo hợp đồng chuyển giao bản quyền giữa trường Đại học Kinh Do...

Thể loại sách

Cẩm Nang Kinh Doanh - Quản Lý Tính Sáng Tạo & Đổi Mới (Tái Bản 2016) sách miễn phí tải về và đọc

Cẩm Nang Kinh Doanh - Quản Lý Tính Sáng Tạo & Đổi Mới (Tái Bản 2016)