Chú Bé Rắc Rối (Truyện Dài) - Tái bản 03/2014 sách miễn phí sách phiên bản mới

Chú Bé Rắc Rối (Truyện Dài) - Tái bản 03/2014

Chú Bé Rắc Rối (Truyện Dài) - Tái bản 03/2014

Nguyễn Nhật Ánh

Thông mineral tác giảNguyễn Nhật ÁnhNguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.  Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu ti...

Thể loại sách

Chú Bé Rắc Rối (Truyện Dài) - Tái bản 03/2014 sách miễn phí tải về và đọc

Chú Bé Rắc Rối (Truyện Dài) - Tái bản 03/2014