Chánh Niệm Ứng Dụng - Chẳng Cần Ngồi Yên Vẫn Có Thể Thiền sách miễn phí sách phiên bản mới

Chánh Niệm Ứng Dụng - Chẳng Cần Ngồi Yên Vẫn Có Thể Thiền

Chánh Niệm Ứng Dụng - Chẳng Cần Ngồi Yên Vẫn Có Thể Thiền -  Phát Hành Dự Kiến  05/11/2018

Jan Chozen Bays

Thông tin tác giảJan Chozen BaysVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMọi người thường nói với tôi: “Tôi rất muốn thực hành chánh niệm nhưng lại quá bận rộn. Vậy nên, tôi chẳng có thời gian để thực hành. ” Hầu hết mọi ng...

Thể loại sách

Chánh Niệm Ứng Dụng - Chẳng Cần Ngồi Yên Vẫn Có Thể Thiền sách miễn phí tải về và đọc

Chánh Niệm Ứng Dụng - Chẳng Cần Ngồi Yên Vẫn Có Thể Thiền