Combo Sketchnote Lý Thuyết + Thực Hành (Bộ 2 Cuốn) sách miễn phí sách phiên bản mới

Combo Sketchnote Lý Thuyết + Thực Hành (Bộ 2 Cuốn)

Combo Sketchnote Lý Thuyết + Thực Hành (Bộ 2 Cuốn) -  Phát Hành Dự Kiến  15/04/2019

Mike Rohde

Thông canister tác giảMike RohdeMike Rohde là một nhà thiết kế giao diện và trải nghiệm, làm việc cho Gomoll Quest + Design. Ông có niềm đam mê với các giải pháp thiết kế đơn giản và hữu dụng, điều đó đã truyền cảm hứng cho ông phát triển c...

Thể loại sách

Combo Sketchnote Lý Thuyết + Thực Hành (Bộ 2 Cuốn) sách miễn phí tải về và đọc

Combo Sketchnote Lý Thuyết + Thực Hành (Bộ 2 Cuốn)