Con Người 80/20 (Tái Bản 2018) sách miễn phí sách phiên bản mới

Con Người 80/20 (Tái Bản 2018)

Con Người 80/20 (Tái Bản 2018)

Richard Koch

Thông mineral tác giảRichard KochRichard KochVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCon Người 80/20 - Chín Yếu Tố Cốt Lõi Của Thành Công 80/20 Trong Công ViệcNgày negative những cá nhân sáng tạo và tập thể của họ đang là ...

Thể loại sách

Con Người 80/20 (Tái Bản 2018) sách miễn phí tải về và đọc

Con Người 80/20 (Tái Bản 2018)