Đến Với Phật Cùng Tôi sách miễn phí sách phiên bản mới

Đến Với Phật Cùng Tôi

Đến Với Phật Cùng Tôi

Cao Huy Thuần

Đến Với Phật Cùng Tôi Tôi thường nghe than thở: "Đạo Phật bây giờ suy đồi quá!" Nghe như vậy, tôi hỏi lại, đùa bỡn: Đạo Phật suy đồi? Có ai nói mặt trăng suy đồi vì bị mây che không? Bên kia mây trời vẫn là trăng ấy. Bên kia mây thế sự, đạo...

Thể loại sách

Đến Với Phật Cùng Tôi sách miễn phí tải về và đọc

Đến Với Phật Cùng Tôi