Đi Vẽ - Nhật Ký Hội Họa 2014 Của Trịnh Lữ sách miễn phí sách phiên bản mới

Đi Vẽ - Nhật Ký Hội Họa 2014 Của Trịnh Lữ

Đi Vẽ - Nhật Ký Hội Họa 2014 Của Trịnh Lữ

Đi Vẽ - Nhật Ký Hội Họa 2014 Của Trịnh LữĐi Vẽ là nhật ký hội hoạ của hoạ sĩ Trịnh Lữ khi ông ghi lại những hình ảnh, cảm xúc trên đường đi vẽ. Xem tranh ông, đọc các ghi chép đi vẽ hàng ngày của ông, người mê tranh mê chữ như được đồng tho...

Thể loại sách

Đi Vẽ - Nhật Ký Hội Họa 2014 Của Trịnh Lữ sách miễn phí tải về và đọc

Đi Vẽ - Nhật Ký Hội Họa 2014 Của Trịnh Lữ