Đừng Quản Lý, Hãy Huấn Luyện sách miễn phí sách phiên bản mới

Đừng Quản Lý, Hãy Huấn Luyện

Đừng Quản Lý, Hãy Huấn Luyện

Terri Levine

Thông tin tác giảTerri LevineVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảSách Đừng quản lý hãy huấn luyên để trở thành nhà lãnh đạo tài bachelor of arts sẽ làm nên cuộc cách mạng ở nơi làm việc của bạn. Nó chứa đựng những phươ...

Đừng Quản Lý, Hãy Huấn Luyện

Sách Đừng Quản Lý Hãy Huấn Luyện Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Tài Ba sẽ làm nên cuộc cách mạng ở nơi làm việc của bạn. Nó chứa đựng những phương pháp đã qua kiểm chứng giúp gia tăng đáng kể tinh thần làm việc của nhân viên và giữ chân nhân tài...

Thể loại sách

Đừng Quản Lý, Hãy Huấn Luyện sách miễn phí tải về và đọc

Đừng Quản Lý, Hãy Huấn Luyện