Dinosaur Handbook (Identify and record your sightings) sách miễn phí

Dinosaur Handbook (Identify and record your sightings) sách miễn phí phiên bản mới

Tác giả :

DINOSAUR MANUAL Identify and Videotape Your Sightings   Dinosaurs Manual features over 40 dinosaurs for children aged 8+ to identify. Each beep promulgates a realistic photograph and a scale-to-man present shows how big each dinosaur was. The dino data box provides information on scope, weight, eolith finds and diction of names, while a locator map shows where in the world fossils have been found. Every dinosaur is accompanied by its own super dope and is placed in its relevant era of Cretaceous, Triassic or Jurrasic. There's also an interactive claimant sector for children to make their own notes and draw their own pictures. A tick sector allows children to indicate where they have seen a particular dinosaur, such as in a paperback or on TV.  .

tải về sách

Dinosaur Handbook (Identify and record your sightings) tải sách miễn phí và đọc

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: Miles Kelly Publishing
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa mềm.
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 17 x 0.6 x 22cm.
 • Cân nặng: 241 gr
 • Bìa cứng:
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 185,000

Đánh giá sách

Dinosaur Handbook (Identify and record your sightings)

shaw1987

Nó đã tốt ngay từ đầu, nhưng nó dường như cứ kéo dài mãi. Nó có thể là một truyện ngắn hay, nhưng 213 trang là quá nhiều. Tôi cũng không thích cách kể chuyện qua lại giữa quá khứ và hiện tại và cách một số nhân vật phản ứng với nhau. Tôi rất vui vì nó đã được đọc nhanh bởi vì nó sẽ không có giá trị (và vẫn không xứng đáng).

2019-12-27 16:53

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Dinosaur Handbook (Identify and record your sightings) đọc từ EasyFiles

3.3 mb. tải về sách

Dinosaur Handbook (Identify and record your sightings) tải về từ OpenShare

5.6 mb. tải về miễn phí

Dinosaur Handbook (Identify and record your sightings) tải về từ WeUpload

3.7 mb. đọc sách

Dinosaur Handbook (Identify and record your sightings) tải về từ LiquidFile

3.6 mb. tải về

Dinosaur Handbook (Identify and record your sightings) tải sách miễn phí và đọc

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Dinosaur Handbook (Identify and record your sightings) đọc trong djvu

3.7 mb. tải về DjVu

Dinosaur Handbook (Identify and record your sightings) tải về trong pdf

4.4 mb. tải về Pdf

Dinosaur Handbook (Identify and record your sightings) tải về trong odf

5.4 mb. tải về ODF

Dinosaur Handbook (Identify and record your sightings) tải về trong epub

5.8 mb. tải về ePub

Xu hướng sách