Liễu Tri Năm Uẩn sách miễn phí

Liễu Tri Năm Uẩn sách miễn phí phiên bản mới

Tác giả :

Thông pop top tác giảThích Giác MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải liễu tri với thượng trí? Cần phải trả lời là năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Những pháp này là những pháp cần phải liễu tri với thượng trí. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải đoạn tận với thượng trí? Vô minh và hữu ái, những pháp này cần phải đoạn tận với thượng trí. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải tu tập với thượng trí? Chỉ và Quán, những pháp này cần phải tu tập với thượng trí. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí? Minh và giải thoát, những pháp này cần phải chứng ngộ với thượng trí. ”Mời bạn đón đọc.

tải về sách

Liễu Tri Năm Uẩn tải sách miễn phí và đọc

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa mềm
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • ISBN-10: 9786048978853
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
 • Cân nặng: 286.00 gam
 • Bìa cứng:226
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 54.000 ₫

Đánh giá sách

Liễu Tri Năm Uẩn

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Liễu Tri Năm Uẩn đọc từ EasyFiles

4.7 mb. tải về sách

Liễu Tri Năm Uẩn tải về từ OpenShare

3.5 mb. tải về miễn phí

Liễu Tri Năm Uẩn tải về từ WeUpload

3.2 mb. đọc sách

Liễu Tri Năm Uẩn tải về từ LiquidFile

4.1 mb. tải về

Liễu Tri Năm Uẩn tải sách miễn phí và đọc

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Liễu Tri Năm Uẩn đọc trong djvu

5.5 mb. tải về DjVu

Liễu Tri Năm Uẩn tải về trong pdf

4.2 mb. tải về Pdf

Liễu Tri Năm Uẩn tải về trong odf

4.4 mb. tải về ODF

Liễu Tri Năm Uẩn tải về trong epub

3.7 mb. tải về ePub

Xu hướng sách