Nếp Cũ - Hội Hè Đình Đám (Quyển Thượng) - Bìa Mềm sách miễn phí

Nếp Cũ - Hội Hè Đình Đám (Quyển Thượng) - Bìa Mềm sách miễn phí phiên bản mới

Tác giả :

Thông metal tác giảToan AnhToan AnhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHội hè đình đám là gì? Bốn tiếng này đối với người thành thị nghe như xa lạ, nhưng đối với dân quê thì thật là quen thuộc, nhất là dân quê trước đây, khi hàng năm mỗi kỳ xuân tới, thu về, những người dân chất phác đồng ruộng được nghỉ ngơi sau những vụ làm đồng vất vả. Để mua vui trong những dịp nghỉ ngơi này, nơi nơi lần lượt các làng có tổ chức Hội hè đình đám. Tóm lại Hội hè đình đám là những cuộc tổ chức hội họp tại các xã thôn nhân dịp làng vào đám và trong dịp vào đám này có nhiều trò mua vui cho dân thôn giải trí. Cuốn sách này trình bày một số những Hội hè đình đám của nhân dân ta, trên tinh thần khơi trong gạn đục, nhằm tiếp tục phát huy, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

tải về sách

Nếp Cũ - Hội Hè Đình Đám (Quyển Thượng) - Bìa Mềm tải sách miễn phí và đọc

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
 • Ngày xuất bản:
 • Che:
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 14.5x20.5 cm
 • Cân nặng: 360.00 gam
 • Bìa cứng:290
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 33.000 ₫

Đánh giá sách

Nếp Cũ - Hội Hè Đình Đám (Quyển Thượng) - Bìa Mềm

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Nếp Cũ - Hội Hè Đình Đám (Quyển Thượng) - Bìa Mềm đọc từ EasyFiles

4.5 mb. tải về sách

Nếp Cũ - Hội Hè Đình Đám (Quyển Thượng) - Bìa Mềm tải về từ OpenShare

5.4 mb. tải về miễn phí

Nếp Cũ - Hội Hè Đình Đám (Quyển Thượng) - Bìa Mềm tải về từ WeUpload

4.7 mb. đọc sách

Nếp Cũ - Hội Hè Đình Đám (Quyển Thượng) - Bìa Mềm tải về từ LiquidFile

4.6 mb. tải về

Nếp Cũ - Hội Hè Đình Đám (Quyển Thượng) - Bìa Mềm tải sách miễn phí và đọc

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Nếp Cũ - Hội Hè Đình Đám (Quyển Thượng) - Bìa Mềm đọc trong djvu

4.1 mb. tải về DjVu

Nếp Cũ - Hội Hè Đình Đám (Quyển Thượng) - Bìa Mềm tải về trong pdf

4.8 mb. tải về Pdf

Nếp Cũ - Hội Hè Đình Đám (Quyển Thượng) - Bìa Mềm tải về trong odf

5.8 mb. tải về ODF

Nếp Cũ - Hội Hè Đình Đám (Quyển Thượng) - Bìa Mềm tải về trong epub

5.8 mb. tải về ePub

Xu hướng sách

Tác giả: Toan Anh

Thông tin tác giảToan AnhToan AnhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNếu hoodwink người Việt Nam ngày nay là kết tinh của người xưa thì muốn tìm hiểu những gì còn chi phối đời sống của chúng ta trong khi commander chân...