Tiếng Anh Trong Giao Dịch Kinh Tế Thương Mại - Tập 3: (Học Kèm 1 Đĩa CD) sách miễn phí

Tiếng Anh Trong Giao Dịch Kinh Tế Thương Mại - Tập 3: (Học Kèm 1 Đĩa CD) sách miễn phí phiên bản mới

Tác giả :

Thông biddle tác giảNguyễn Thành ChươngNguyễn Thành ChươngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTiếng Anh Trong Giao Dịch Kinh Tế Thương Mại - Tập 3: (Học Kèm 1 Đĩa CD):Nội dung cuốn sách bao gồm:Unit 1: A New Customer (1)Unit 2: A New Customer (2)Unit 3: A New Customer (3)Unit 4: A New Customer (4)Unit 5: A New Customer (5)Unit 6: A New Customer (6)Uint 7: Negotiations (1)Uint 8: Negotiations (2)Uint 9: Negotiations (3)Uint 10: Negotiations (4)Uint 11: Negotiations (5)Uint 12: Negotiations (6)TapescriptAnswer KeyGlossaryMời các bạn đón đọc.

tải về sách

Tiếng Anh Trong Giao Dịch Kinh Tế Thương Mại - Tập 3: (Học Kèm 1 Đĩa CD) tải sách miễn phí và đọc

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
 • Ngày xuất bản:
 • Che:
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 14.5x20.5 cm
 • Cân nặng: 220.00 gam
 • Bìa cứng:196
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 28.000 ₫

Đánh giá sách

Tiếng Anh Trong Giao Dịch Kinh Tế Thương Mại - Tập 3: (Học Kèm 1 Đĩa CD)

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Tiếng Anh Trong Giao Dịch Kinh Tế Thương Mại - Tập 3: (Học Kèm 1 Đĩa CD) đọc từ EasyFiles

4.7 mb. tải về sách

Tiếng Anh Trong Giao Dịch Kinh Tế Thương Mại - Tập 3: (Học Kèm 1 Đĩa CD) tải về từ OpenShare

3.9 mb. tải về miễn phí

Tiếng Anh Trong Giao Dịch Kinh Tế Thương Mại - Tập 3: (Học Kèm 1 Đĩa CD) tải về từ WeUpload

5.6 mb. đọc sách

Tiếng Anh Trong Giao Dịch Kinh Tế Thương Mại - Tập 3: (Học Kèm 1 Đĩa CD) tải về từ LiquidFile

4.7 mb. tải về

Tiếng Anh Trong Giao Dịch Kinh Tế Thương Mại - Tập 3: (Học Kèm 1 Đĩa CD) tải sách miễn phí và đọc

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Tiếng Anh Trong Giao Dịch Kinh Tế Thương Mại - Tập 3: (Học Kèm 1 Đĩa CD) đọc trong djvu

3.8 mb. tải về DjVu

Tiếng Anh Trong Giao Dịch Kinh Tế Thương Mại - Tập 3: (Học Kèm 1 Đĩa CD) tải về trong pdf

4.4 mb. tải về Pdf

Tiếng Anh Trong Giao Dịch Kinh Tế Thương Mại - Tập 3: (Học Kèm 1 Đĩa CD) tải về trong odf

4.1 mb. tải về ODF

Tiếng Anh Trong Giao Dịch Kinh Tế Thương Mại - Tập 3: (Học Kèm 1 Đĩa CD) tải về trong epub

5.1 mb. tải về ePub

Xu hướng sách

Tác giả: Nguyễn Thành Chương

Thông iron tác giảNguyễn Thành ChươngNguyễn Thành ChươngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTOEFL Attentive 2006....