Tứ Khố Toàn Thư - Dương Trạch Tam Yếu sách miễn phí

Tứ Khố Toàn Thư - Dương Trạch Tam Yếu sách miễn phí phiên bản mới

Tác giả :

Tứ Khố Toàn Thư - Dương Trạch Tam YếuCuốn sách nói về phương pháp xây dựng nhà ở theo thuật phong thủy Đông phương cổ. Sự ứng dụng của cuốn sách được nhiều người cho là hữu hiệu. Dương Trạch Tam Yếu cho rằng nhà ở có ba điểm chính là: Cổng chính, phòng chủ và bếp (môn, chủ, táo). Từ những vị trí chủ yếu trên tốt grass xấu, phù hợp grass khắc kỵ sẽ có ảnh hưởng đến cuộc sống và gia đình gia chủ, bốn loại trạch khác nhau: Tĩnh trạch, Đông trạch, Biến trạch, Hóa trạch, chỉ dẫn cách phiên tinh và cách tính đăng diện, đắc vị grass thất vị cho các du niên tốt như Snh khí, Diên niên, Thiên y hoặc cho các sao tốt như Tham lang, Vũ khúc, Cự môn. Xem Thêm Nội Dung.

tải về sách

Tứ Khố Toàn Thư - Dương Trạch Tam Yếu tải sách miễn phí và đọc

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hồng Đức
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa cứng
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10: 2618646064157
 • ISBN-13:
 • Kích thước:
 • Cân nặng:
 • Bìa cứng:
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 278.400 ₫

Đánh giá sách

Tứ Khố Toàn Thư - Dương Trạch Tam Yếu

pixelzz

Cuốn sách này có một câu chuyện tuyệt vời nhưng biệt ngữ y khoa quá đồ họa đối với tôi và thường đi vào quá nhiều chi tiết kỹ thuật cho một người không phải là bác sĩ lâm sàng.

2019-12-07 19:20

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Tứ Khố Toàn Thư - Dương Trạch Tam Yếu đọc từ EasyFiles

4.9 mb. tải về sách

Tứ Khố Toàn Thư - Dương Trạch Tam Yếu tải về từ OpenShare

3.5 mb. tải về miễn phí

Tứ Khố Toàn Thư - Dương Trạch Tam Yếu tải về từ WeUpload

5.7 mb. đọc sách

Tứ Khố Toàn Thư - Dương Trạch Tam Yếu tải về từ LiquidFile

4.1 mb. tải về

Tứ Khố Toàn Thư - Dương Trạch Tam Yếu tải sách miễn phí và đọc

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Tứ Khố Toàn Thư - Dương Trạch Tam Yếu đọc trong djvu

4.2 mb. tải về DjVu

Tứ Khố Toàn Thư - Dương Trạch Tam Yếu tải về trong pdf

4.5 mb. tải về Pdf

Tứ Khố Toàn Thư - Dương Trạch Tam Yếu tải về trong odf

3.8 mb. tải về ODF

Tứ Khố Toàn Thư - Dương Trạch Tam Yếu tải về trong epub

5.4 mb. tải về ePub

Xu hướng sách