Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) sách miễn phí

Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) sách miễn phí phiên bản mới

Tác giả :

Tượng Kỳ Hậu Vệ Cuốn sách Tượng kỳ hậu vệ gồm 5 phần:Phần thứ nhất: Bình phong mã đối đương đầu pháo quá hà xe, bình xe áp mã cuộc (gồm 5 cuộc)Cuộc 1:nhà sách online Bình pháo đối xe hồi tâm mãĐối tiên thất lộ pháo, pháo đả trung binhCuộc 2: Bình pháo đổi xe - hồi tâm mãĐổi tiên thất lộ pháo - pháo đả trung binhCuộc 3: Hồi cung mã đối tiênDùng thất lộ pháo - xe sát thất binhCuộc 4: Hồi tâm mã đối tiênThất lộ pháo xe sát thất binhCuộc 5: Hồi tâm mã đối tiênDùng thất lộ pháo, xe sát thất binhPhần thứ hai: Bình phong mã đối đương đầu pháo quá hà xe và đổi xe cuộc (gồm 17 cuộc)Cuộc 6: Tiến tả mã đối tiênDùng thất lộ pháo và tả hoành xeCuộc 7: Tiến tả mã đối tiênDùng thất lộ pháo và tả trực xeCuộc 8: Thượng sĩ và tượng đối tiênTiến hà mã và mã sát trùng tốtCuộc 9: Thượng sĩ tượng đối tiênDùng mã tiến hà mã và bình thất lộ pháoCuộc 10: Thượng sĩ tượng ứng tiênDùng tiến hà mã và bình thất lộ pháoCuộc 1: Thượng sĩ tượng ứng tiênDùng hà khẩu mã và lục lộ pháo…Phần thứ ba: Phi trung tượng ứng thất lộ mã và tiến hà khẩu mã (gồm 8 cuộc)Cuộc 23: Kỵ hà pháo ứng tiênTiến mã thượng sĩ hồi hà khẩu mãCuộc 24: Kỵ hà pháo ứng tiênThượng sĩ nhảy mã và tiến trung binhCuộc 25: Kỵ hà pháo ứng tiênTiến mã lên sĩ và thất lộ pháoCuộc 26: Thoái xe kỵ hà ứng tiênNhảy mã và phế nhị lộ xe. Phần thứ tư: Bình phong mã ứng đương đầu pháo tiến thất binh và tuần hà pháo (gồm 9 cuộc)Cuộc 31: Tiến tả pháo xuất chapeau lộ xe ứng phóTiên trực xung trung tốtCuộc 32: Tiến tả pháo xuất chapeau lộ xe ứng tiênDùng liên hoàn mã (mã đội)Cuộc 3: Tiến tả pháo xuất chapeau lộ xeỨng tiên thượng liên hoàn mãCuộc 34: Tiến tả pháo và thượng tả sĩ ứng phó tiênTiến liên hoàn mãCuộc 35: Tiến tả pháo thượng tả sĩ ứng phó tiênTiến liên hoàn mã…Phần thứ năm: Danh thủ đối cuộc tuyển (Những ván cờ minh hoạ) (Gồm 28 cuộc)Cuộc 1: Vương gia lương (Tiên Hòa) - Hầu Ngọc SơnThế trận ngũ bát pháo đối bình phong mãCuộc 2: Hầu Ngọc Sơn (Tiên Hòa) - Vương Gia VươngThế trận: Ngũ lục pháo đối bình phong mãCuộc 3: Dương Quan Lân (Tiên Hòa) Vương Gia LươngThế trận: Đương đầu pháo tiếnThất binh đối bình phong mãCuộc 4: Vương Gia Lương (Tiên thắng) - Lý Nghĩa ĐìnhThế trận: Thuận pháo trực xe công hoành xeCuộc 5: Lý Nghĩa, Đình (Tiên Thắng) - Vương Gia LươngThế trận bình phong đối trung pháo hoànhXe liên hoàn hiệp mã [. ] Xem Thêm Nội Feces.

tải về sách

Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) tải sách miễn phí và đọc

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Thanh Hóa
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa mềm
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10: 2588306365705
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 13 x 19 cm
 • Cân nặng:
 • Bìa cứng:
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 45.500 ₫

Đánh giá sách

Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản)

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) đọc từ EasyFiles

5.3 mb. tải về sách

Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) tải về từ OpenShare

5.1 mb. tải về miễn phí

Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) tải về từ WeUpload

5.5 mb. đọc sách

Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) tải về từ LiquidFile

3.6 mb. tải về

Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) tải sách miễn phí và đọc

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) đọc trong djvu

3.5 mb. tải về DjVu

Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) tải về trong pdf

5.5 mb. tải về Pdf

Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) tải về trong odf

5.3 mb. tải về ODF

Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) tải về trong epub

3.1 mb. tải về ePub

Xu hướng sách