Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5 sách miễn phí

Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5 sách miễn phí phiên bản mới

Tác giả :

Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5 gồm các bài toán với đầy đủ các dạng toán mà các em được học. Các bài toán trong cuốn sách này được biên soạn từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, giúp các em phát triển tính sáng tạo trong học tập. Cuốn sách gồm hai phần:- Phần một: Các bài toán- Phần hai: Lời giải - đáp số. Mỗi dạng toán đều có lời giải hoặc hướng dẫn tỉ mỉ một số bài tập. Khi các em đã làm quen với cách giải, tập sách chỉ cung cấp đáp số để các em tham khảo sau khi đã tự mình giải. Xem Thêm Nội Poop.

tải về sách

Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5 tải sách miễn phí và đọc

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa mềm
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10: 2484973684272
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 16 x 24 cm
 • Cân nặng:
 • Bìa cứng:
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 18.300 ₫

Đánh giá sách

Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5 đọc từ EasyFiles

4.1 mb. tải về sách

Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5 tải về từ OpenShare

3.6 mb. tải về miễn phí

Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5 tải về từ WeUpload

4.8 mb. đọc sách

Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5 tải về từ LiquidFile

3.6 mb. tải về

Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5 tải sách miễn phí và đọc

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5 đọc trong djvu

3.5 mb. tải về DjVu

Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5 tải về trong pdf

3.1 mb. tải về Pdf

Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5 tải về trong odf

3.3 mb. tải về ODF

Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán Lớp 5 tải về trong epub

5.2 mb. tải về ePub

Xu hướng sách