Vật Liệu Học Cơ Sở sách miễn phí

Vật Liệu Học Cơ Sở sách miễn phí phiên bản mới

Tác giả :

Vật Liệu Học Cơ SởHiện against vật liệu kim loại vẫn còn chiếm địa vị chủ chốt và rất quan trọng, song không còn giữ được ngôi độc tôn trong chế tạo cơ khí vì ngoài nó ra người ta đang sử dụng ngày một nhiều hơn ceramic, polyme và đặc biệt là compozit. Trong các trường đại học kỹ thuật và chuyên nghiệp đã và đang có sự chuyển đổi giảng dạy môn "Kim loại học và nhiệt luyện" hay "Vật liệu kim loại" sang "Vật liệu học" hay "Vật liệu học cơ sở". Cuốn sách này ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu đó. Ở nước ngoài người ta thường dùng từ "Khoa học và công nghệ vật liệu" (Materials Information and Enginering) để đặt tên cho loại sách này. Khoa học vật liệu là môn học nghiên cứu mối quan hệ giữa tổ chức và tính chất của vật liệu, trên cơ sở đó Công nghệ vật liệu có mục tiêu là thiết kế hay biến đổi tổ chức vật liệu để đạt tới các tính chất theo yêu cầu. Xem Thêm Nội Feces.

tải về sách

Vật Liệu Học Cơ Sở tải sách miễn phí và đọc

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Khoa học & kỹ thuật
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa mềm
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10: 1134679145652
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 24 x 16 cm
 • Cân nặng:
 • Bìa cứng:
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 96.000 ₫

Đánh giá sách

Vật Liệu Học Cơ Sở

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Vật Liệu Học Cơ Sở đọc từ EasyFiles

4.3 mb. tải về sách

Vật Liệu Học Cơ Sở tải về từ OpenShare

5.4 mb. tải về miễn phí

Vật Liệu Học Cơ Sở tải về từ WeUpload

3.7 mb. đọc sách

Vật Liệu Học Cơ Sở tải về từ LiquidFile

3.7 mb. tải về

Vật Liệu Học Cơ Sở tải sách miễn phí và đọc

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Vật Liệu Học Cơ Sở đọc trong djvu

3.1 mb. tải về DjVu

Vật Liệu Học Cơ Sở tải về trong pdf

5.7 mb. tải về Pdf

Vật Liệu Học Cơ Sở tải về trong odf

4.7 mb. tải về ODF

Vật Liệu Học Cơ Sở tải về trong epub

5.3 mb. tải về ePub

Xu hướng sách