Akimine Kamijo Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Samurai Deeper Kyo (Tập 19)

Samurai Deper Kyo (Tập 19) kể về tay sát thủ huyền thoại lấy mạng hơn nghìn người ở trận Sekigahara. Tay cầm trường kiếm dài năm thước, lưng xăm hình âm dương, mắt đỏ như mắt quỷ. Hắn chính là tên tội phạm đáng giá 10 vạn lượng, Quỷ Nhãn Ky...

Samurai Deeper Kyo (Tập 36)

Samurai Deper Kyo (Tập 36) Sát thủ huyền thoại lấy mạng hơn nghìn người ở trận Sekigahara. Tay cầm trường kiếm dài năm thước, lưng xăm hình âm dương, mắt đỏ như mắt quỷ. Hắn chính là tên tội phạm đáng giá 10 vạn lượng, Quỷ Nhãn Kyo! Xem Th...

Samurai Deeper Kyo - Tập 24

Samurai Deper Kyo - Tập 24 Sát thủ huyền thoại lấy mạng hơn nghìn người ở trận Sekigahara. Tay cầm trường kiếm dài năm thước, lưng xăm hình âm dương, mắt đỏ như mắt quỷ.Hắn chính là tên tội phạm đáng giá 10 vạn lượng, Quỷ Nhãn Kyo! Xem Thêm...

Samurai Deeper Kyo (Tập 16)

Samurai Deper Kyo (Tập 16)Lấy bối cảnh thời Mạc phủ, kể về hành trình tìm kiếm lại thân xác của Kyo, một samurai lạnh lùng, tàn nhẫn với đặc trưng là đôi mắt đỏ như máu. Xem Thêm Nội Dung...

Samurai Deeper Kyo (Tập 5)

Samurai Deper Kyo (Tập 5)Sát thủ huyền thoại lấy mạng hơn nghìn người ở trận Sekigahara. Tay cầm trường kiếm dài năm thước, lưng xăm hình âm dương, mắt đỏ như mắt quỷ.Hắn chính là tên tội phạm đáng giá 10 vạn lượng, Quỷ Nhãn Kyo! Xem Thêm N...

Samurai Deeper Kyo (Tập 37)

Samurai Deper Kyo (Tập 37) Sát thủ huyền thoại lấy mạng hơn nghìn người ở trận Sekigahara. Tay cầm trường kiếm dài năm thước, lưng xăm hình âm dương, mắt đỏ như mắt quỷ. Hắn chính là tên tội phạm đáng giá 10 vạn lượng, Quỷ Nhãn Kyo! Xem Th...

Samurai Deeper Kyo (Tập 10)

Samurai Deper Kyo (Tập 10)Sát thủ huyền thoại lấy mạng hơn nghìn người ở trận Sekigahara. Tay cầm trường kiếm dài năm thước, lưng xăm hình âm dương, mắt đỏ như mắt quỷ.Hắn chính là tên tội phạm đáng giá 10 vạn lượng, Quỷ Nhãn Kyo! Xem Thêm ...

Samurai Deeper Kyo - Tập 23

Samurai Deper Kyo - Tập 23Sát thủ huyền thoại lấy mạng hơn nghìn người ở trận Sekigahara. Tay cầm trường kiếm dài năm thước, lưng xăm hình âm dương, mắt đỏ như mắt quỷ.Hắn chính là tên tội phạm đáng giá 10 vạn lượng, Quỷ Nhãn Kyo! Xem Thêm ...

Samurai Deeper Kyo - Tập 14

Samurai Deper Kyo - Tập 14Sát thủ huyền thoại lấy mạng hơn nghìn người ở trận Sekigahara. Tay cầm trường kiếm dài năm thước, lưng xăm hình âm dương, mắt đỏ như mắt quỷ.Hắn chính là tên tội phạm đáng giá 10 vạn lượng, Quỷ Nhãn Kyo! Xem Thêm ...

Samurai Deeper Kyo (Tập 2)

Samurai Deper Kyo - Tập 2Sát thủ huyền thoại lấy mạng hơn nghìn người ở trận Sekigahara. Tay cầm trường kiếm dài năm thước, lưng xăm hình âm dương, mắt đỏ như mắt quỷ.Hắn chính là tên tội phạm đáng giá 10 vạn lượng, Quỷ Nhãn Kyo! Xem Thêm N...

Samurai Deeper Kyo (Tập 36)

Samurai Deper Kyo (Tập 36) Sát thủ huyền thoại lấy mạng hơn nghìn người ở trận Sekigahara. Tay cầm trường kiếm dài năm thước, lưng xăm hình âm dương, mắt đỏ như mắt quỷ. Hắn chính là tên tội phạm đáng giá 10 vạn lượng, Quỷ Nhãn Kyo! Xem Th...

Thể loại sách

Akimine Kamijo tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Akimine Kamijo