Akimine Kamijo Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Samurai Deeper Kyo (Tập 19)

Samurai Deper Kyo (Tập 19) kể về tay sát thủ huyền thoại lấy mạng hơn nghìn người ở trận Sekigahara. Tay cầm trường kiếm dài năm thước, lưng xăm hình âm dương, mắt đỏ như mắt quỷ. Hắn chính là tên tội phạm đáng giá 10 vạn lượng, Quỷ Nhãn Ky...

Samurai Deeper Kyo (Tập 36)

Samurai Deper Kyo (Tập 36) Sát thủ huyền thoại lấy mạng hơn nghìn người ở trận Sekigahara. Tay cầm trường kiếm dài năm thước, lưng xăm hình âm dương, mắt đỏ như mắt quỷ. Hắn chính là tên tội phạm đáng giá 10 vạn lượng, Quỷ Nhãn Kyo! Xem Th...

Thể loại sách

Akimine Kamijo tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Akimine Kamijo