Bùi Kim Yến Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Giáo Trình Thị Trường Chứng Khoán - Tái bản 01/2009

Bùi Kim Yến

Thông container tác giảBùi Kim YếnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMục tiêu lớn nhất và cuối cùng của việc hình thành và phát triển thị trường chứng khoán tại các quốc gia là phục vụ cho chiến lược phát triển kinh t...

Phân Tích Chứng Khoán - Bài Tập Và Bài Giải

Bùi Kim Yến

Thông tin tác giảBùi Kim YếnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMục lục:Lời nói đầuChương 1: Giá trị của đồng tiến theo thời gian (The time value of money)Lãi đơn và lãi képThời giá của tiền tệChương 2: Lợi nhuận và rủ...

Phân Tích Chứng Khoán - Bài Tập Và Bài Giải

Bùi Kim Yến

Thông tin tác giảBùi Kim YếnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMục lục: Lời nói đầu Chương 1: Giá trị của đồng tiến theo thời gian (The time value of money) Lãi đơn và lãi kép Thời giá của tiền tệ Chương 2: Lợi nhuận ...

Thể loại sách

Bùi Kim Yến tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Bùi Kim Yến