Ban biên dịch thuộc Bộ môn Giải phẫu học - Khoa Y - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Sobotta Atlas Giải Phẫu Người

Sobota Atlas Giải Phẫu Người được xây dựng trên nền tảng tác phẩm của cố Giáo sư Giải phẫu học Johanes Sobota (1869 - 1945). Từ khi ra đời năm 1904, công trình này đã được dịch ra gần 20 ngôn ngữ khác nhau, và trải qua nhiều lần chỉnh lí, b...

Sobotta Atlas Giải Phẫu Người

Ban biên dịch thuộc Bộ môn Giải phẫu học - Khoa Y - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Sobotta Atlas Giải Phẫu Người được xây dựng trên nền tảng tác phẩm của cố Giáo sư Giải phẫu học Johannes Sobotta (1869 – 1945). Từ khi ra đời năm 1904, công trình này đã được dịch ra gần 20 ngôn ngữ khác nhau, và trải qua nhiều lần chỉnh lí...

Sobotta Atlas Giải Phẫu Người

Sobota Atlas Giải Phẫu Người được xây dựng trên nền tảng tác phẩm của cố Giáo sư Giải phẫu học Johanes Sobota (1869 - 1945). Từ khi ra đời năm 1904, công trình này đã được dịch ra gần 20 ngôn ngữ khác nhau, và trải qua nhiều lần chỉnh lí, b...

Thể loại sách

Ban biên dịch thuộc Bộ môn Giải phẫu học - Khoa Y - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Ban biên dịch thuộc Bộ môn Giải phẫu học - Khoa Y - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh