Betty G. Birney Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Thú Cưng Lớp Học Được Cưng Nhất Lớp - Tập 3: Rắc Rối Trong Mắt Humphrey

Betty G. Birney

Thông metal tác giảBetty CONFINEMENT. BirneyBetty CONFINEMENT. Birney là tác giả viết kịch bản cho nhiều chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi như Madeline, Doug, và Bobby’s World cũng như bộ phim truyền hình Mary Christmas.  Bà nhận ...

Bất Ngờ Trong Mắt Humphrey

Betty G. Birney

Bất Ngờ Trong Mắt Humphrey Một chú hamster của lớp học phải sẵn sàng cho mọi tình huống, nhưng bỗng nhiên có NHIỀU – NHIỀU – NHIỀU bất ngờ xảy ra trong thế giới của Humphrey. Có những bất ngờ rất vui, như quả bóng hamster chẳng hạn. Nhưng m...

Thú Cưng Lớp Học Được Cưng Nhất Lớp - Tập 5: Phiêu Lưu Trong Mắt Humphrey

Betty G. Birney

Thông tin tác giảBetty G. BirneyBetty G. Birney là tác giả viết kịch bản cho nhiều chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi như Madeline, Doug, và Bobby’s World cũng như bộ phim truyền hình Mary Christmas.  Bà nhận được nhiều giải thưởng...

Mùa Hè Trong Mắt Humphrey

Betty G. Birney

Mùa Hè Trong Mắt Humphrey Một năm học nữa đã kết thúc, Humphrey và cậu bạn Og được cô Mac đưa về nhà, sửa soạn hành lý và lên đường đến một nơi có tên Trại Hè Thung Lũng Hạnh Phúc. Trại hè không hề giống trường học vì Humphrey sẽ không được...

Thú Cưng Lớp Học Được Cưng Nhất Lớp - Tập 6: Mùa Hè Trong Mắt Humphrey

Betty G. Birney

Thông tin tác giảBetty G. BirneyBetty G. Birney là tác giả viết kịch bản cho nhiều chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi như Madeline, Doug, và Bobby’s World cũng như bộ phim truyền hình Mary Christmas.  Bà nhận được nhiều giải thưởng...

Tựu Trường Trong Mắt Humphrey

Betty G. Birney

Tựu Trường Trong Mắt Humphrey Một mùa hè vui vẻ ở Trại Hè Thung Lũng Hạnh Phúc của Humphrey đã kết thúc, cậu ấy phải quay lại trường Longfellow để bắt đầu một năm học mới vào mùa thu. Thế nhưng, có một số thứ đã thay đổi mà ai cũng biết chỉ...

Thú Cưng Lớp Học Được Cưng Nhất Lớp - Tập 4: Bất Ngờ Trong Mắt Humphrey

Betty G. Birney

Thông tin tác giảBetty G. BirneyBetty G. Birney là tác giả viết kịch bản cho nhiều chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi như Madeline, Doug, và Bobby’s World cũng như bộ phim truyền hình Mary Christmas.  Bà nhận được nhiều giải thưởng...

Thú Cưng Lớp Học Được Cưng Nhất Lớp - Tập 8: Bí Ẩn Trong Mắt Humphrey

Betty G. Birney

Thông tin tác giảBetty G. BirneyBetty G. Birney là tác giả viết kịch bản cho nhiều chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi như Madeline, Doug, và Bobby’s World cũng như bộ phim truyền hình Mary Christmas.  Bà nhận được nhiều giải thưởng...

Thú Cưng Lớp Học Được Cưng Nhất Lớp - Tập 1: Thế Giới Trong Mắt Humphrey

Betty G. Birney

Thông tin tác giảBetty G. BirneyBetty G. Birney là tác giả viết kịch bản cho nhiều chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi như Madeline, Doug, và Bobby’s World cũng như bộ phim truyền hình Mary Christmas.  Bà nhận được nhiều giải thưởng...

Bất Ngờ Trong Mắt Humphrey

Betty G. Birney

Bất Ngờ Trong Mắt Humphrey Một chú hamster của lớp học phải sẵn sàng cho mọi tình huống, nhưng bỗng nhiên có NHIỀU – NHIỀU – NHIỀU bất ngờ xảy ra trong thế giới của Humphrey. Có những bất ngờ rất vui, như quả bóng hamster chẳng hạn. Nhưng m...

Phiêu Lưu Trong Mắt Humphrey

Betty G. Birney

Phiêu Lưu Trong Mắt Humphrey Các bạn của Humphrey trong Lớp 26 đang học về thuyền và biển, còn Humphrey thì không thể giấu nổi sự hào hứng. Cậu ấy mơ trở thành cướp biển ngoài khơi xa; và khi các bạn học sinh tạo ra những chiếc thuyền nhỏ đ...

Thể loại sách

Betty G. Birney tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Betty G. Birney