Brian B.Brown Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Quản Trị Tự Học - Làm Sao Để Có Nhân Viên Làm Việc Hết Mình

Brian B. Brown

Thông parcel tác giảBrian B. BrownVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCác chủ doanh nghiệp và nhà quản lý ngày càng chịu sức ép về hiệu quả. Nhưng, nhìn quanh dường như chỉ thấy người lao động uể oải, thờ ơ với công vi...

Quản Trị  Tự Học - Làm Sao Để Có Nhân Viên Làm Việc Hết Mình

Quyển sách này sẽ cho bạn biết cách nuôi dưỡng và phát triển để nhân viên của bạn thể hiện hết mình vượt cả mức mà họ nghĩ là không với tới. Quyển sách xem xét:* cách xây dựng niềm tin và động viên người lao động* cách phân công công việc v...

Quản Trị  Tự Học - Làm Sao Để Họp Không Phải Là Thời Gian Chết

Doanh nhân phải họp hành quá nhiều, mất quá nhiều thời gian cho việc họp mà chẳng mấy ngạc nhiên khi kết thúc cuộc họp không đi đến đâu. Nhân viên thường ngao ngán dự họp cho lấy có, còn nhà quản lý xem họp như “món nợ định kỳ”! Nếu bạn là ...

Quản Trị  Tự Học - Làm Sao Quản Lý Sự Thay Đổi Ắt Phải Đến

Quyển sách này sẽ giúp bạn hiểu điều gì thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức của bạn, làm sao nhận diện ‘người tạo ảnh hưởng’ cho sự thay đổi và kéo họ về phía bạn, làm sao đối phó với những phản ứng tiêu cực và làm sao tạo ra và thực hiện hi...

Thể loại sách

Brian B.Brown tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Brian B.Brown