Công Sĩ Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Thuật Dụng Quân - Cờ Tướng Khai Cuộc Thực Dụng

Công Sĩ

Thông tin tác giảCông SĩVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKhai cuộc là giai đoạn mở đầu của cuộc cờ, sông phương bày binh bố trận, triển khai trận hình, vận quân tranh chiếm vị trí có lợi, nhằm giành lấy quyền chủ độ...

Thể loại sách

Công Sĩ tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Công Sĩ