Clayton M. Christensen Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Thước Đo Nào Cho Cuộc Đời Bạn?

Clayton M. Christensen

Thông tin tác giảClayton M. ChristensenVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảJames AllworthVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKaren DillonVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảT...

Thể loại sách

Clayton M. Christensen tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Clayton M. Christensen