Clayton M. Christensen Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Thước Đo Nào Cho Cuộc Đời Bạn?

Clayton M. Christensen

Thông tin tác giảClayton M. ChristensenVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảJames AllworthVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKaren DillonVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảT...

Thước Đo Nào Cho Cuộc Đời Bạn?

Clayton M. Christensen

Thông tin tác giảClayton M. ChristensenVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảJames AllworthVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKaren DillonVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảT...

The Innovator’s Dilemma

Clayton M. Christensen

The Innovator’s Dilemma Named one of 100 Leadership & Success Books to Read in a Lifetime by Amazon Editors A Wall Street Journal and Businessweek bestseller. Named by Fast Company as one of the most influential leadership books in its Le...

Thể loại sách

Clayton M. Christensen tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Clayton M. Christensen