Corey Seemiller Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Ẩn Số Mang Tên Thế Hệ Z - Gen Z @ College

Corey Seemiller

Thông tin tác giảCorey SeemillerTiến sĩ Soul Seemiller là nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và tác giả chuyên về chủ đề lãnh đạo và xã hội. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong giáo dục đại học và đam mê việc nâng cao năng lực lãnh đạo cho các em ...

Ẩn Số Mang Tên Thế Hệ Z - Gen Z @ College

Corey Seemiller

Thông tin tác giảCorey SeemillerTiến sĩ Corey Seemiller là nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và tác giả chuyên về chủ đề lãnh đạo và xã hội. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong giáo dục đại học và đam mê việc nâng cao năng lực lãnh đạo cho các em...

Thể loại sách

Corey Seemiller tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Corey Seemiller