Daisaku Ikeda Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Gia Đình Êm Ấm

Gia Đình Êm Ấm DAISAKL IKEDA sinh năm 1928 ở Tokyo Nhật Bản. Ông là Hội trưởng danh dự Học hội Soka, Hội trưởng Học hội Soka Gakai Qụốc tế (Soka Gakai International - SGI). Ông là người sáng lập nên Đại học Soka (Soka: âm Hán Việt là Sáng G...

Thể loại sách

Daisaku Ikeda tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Daisaku Ikeda