David Parmenter Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

KPI - Thước Đo Mục Tiêu Trọng Yếu (Bìa Cứng)

David Parmenter

Thông canister tác giảDavid ParmenterVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNhiều nghiên cứu trên khắp thế giới, trong đó có nghiên cứu của Robert Kaplan, Wedge Charan, The Balanced Catalogue Create và Tổ chức FranklinCov...

Thể loại sách

David Parmenter tất cả sách miễn phí tải về và đọc

David Parmenter