David Shenk Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Thiên Tài Trong Mỗi Chúng Ta

David Shenk

Thông batch tác giảDavid ShenkVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThiên Tài Trong Mỗi Chúng Ta - Khám Phá Mới Về Gene, Tài Năng Và IQ True với nguồn năng lực thực sự về thể chất và trí tuệ của cơ thể, chúng ta chỉ đang...

Thiên Tài Trong Mỗi Chúng Ta

David Shenk

Thông tin tác giảDavid ShenkVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThiên Tài Trong Mỗi Chúng Ta - Khám Phá Mới Về Gene, Tài Năng Và IQ So với nguồn năng lực thực sự về thể chất và trí tuệ của cơ thể, chúng ta chỉ đang sử ...

Thể loại sách

David Shenk tất cả sách miễn phí tải về và đọc

David Shenk