Derek Coburn Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Networking Is Not Working - Xây Dựng Mạng Lưới Quan Hệ Hiệu Quả

Derek Coburn

Thông tin tác giảDerek CoburnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNếu bạn không sẵn sàng gạt bỏ những quan điểm của của phương thức xây dựng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp theo kiểu truyền thống ra khỏi đầu và có một cái...

Thể loại sách

Derek Coburn tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Derek Coburn