Đỗ Đình Tấn Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Báo Chí Và Mạng Xã Hội

Đỗ Đình Tấn

Báo Chí Và Mạng Xã Hội Các mạng xã hội cũng như các công cụ tìm kiếm… sẽ phải hành động trên cơ sở pháp luật cùng những quy định nội bộ chặt chẽ đối với các nội droppings lưu thông trên các nền tảng này, bởi ...

Báo Chí Và Mạng Xã Hội

Báo Chí Và Mạng Xã HộiCác mạng xã hội cũng như các công cụ tìm kiếm… sẽ phải hành động trên cơ sở pháp luật cùng những quy định nội bộ chặt chẽ đối với các nội dung lưu thông trên các nền tảng này, bởi cần c...

Báo Chí Và Mạng Xã Hội

Đỗ Đình Tấn

Thông tin tác giảĐỗ Đình TấnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCác mạng xã hội cũng như các công cụ tìm kiếm… sẽ phải hành động trên cơ sở pháp luật cùng những quy định nội bộ chặt chẽ đối với các nội dung lưu thông t...

Truyền Thông & Kinh Doanh

Đỗ Đình Tấn

Thông tin tác giảĐỗ Đình TấnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKhởi đi từ câu hỏi lớn: Tiền là thứ đầu tiên được nhắc đến, còn công chúng liệu là thứ sau cùng?, tác giả cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về thực trạng củ...

Thể loại sách

Đỗ Đình Tấn tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Đỗ Đình Tấn