Đỗ Hữu Vinh Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Từ Điển Thuật Ngữ Ngoại Thương Và Hàng Hải Anh - Việt

Đỗ Hữu Vinh

Thông kit tác giảĐỗ Hữu VinhĐỗ Hữu VinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThương mại quốc tế và vận tải quốc tế là hai lĩnh vực có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Vận tả...

Từ Điển Thuật Ngữ Ngoại Thương Và Hàng Hải Anh - Việt

Đỗ Hữu Vinh

Thông tin tác giảĐỗ Hữu VinhĐỗ Hữu VinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThương mại quốc tế và vận tải quốc tế là hai lĩnh vực có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Vận tả...

Từ Điển Kinh Tế Ngoại Thương Và Hàng Hải Anh - Việt

Đỗ Hữu Vinh

Thông tin tác giảĐỗ Hữu VinhĐỗ Hữu VinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTrong quá trình phát triển nền kinh tế, mỗi quốc gia đều có những lợi thế nhất định so với các nước khác. Đối với Việt nam lợi thế so sánh về n...

Từ Điển Thuật Ngữ Ngoại Thương Và Hàng Hải Anh - Việt - Tái bản 06/03/2003

Đỗ Hữu Vinh

Thông tin tác giảĐỗ Hữu VinhĐỗ Hữu VinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTừ Điển Thuật Ngữ Ngoại Thương Và Hàng Hải Anh - Việt:Thương mại quốc tế và vận tải quốc tế là hai lĩnh vực có mối quan hệ chặt chẽ, tác động q...

Từ Điển Thuật Ngữ Toán, Lí, Hóa Anh - Việt - Tái bản 2004

Đỗ Hữu Vinh

Thông tin tác giảĐỗ Hữu VinhĐỗ Hữu VinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh về ngành khoa học tự nhiên cho sinh viên chuyên ngành Toán - Lý - Hóa, cũng như cung cấp...

Từ Điển Thuật Ngữ Kinh Tế Thương Mại Anh - Việt

Đỗ Hữu Vinh

Thông tin tác giảĐỗ Hữu VinhĐỗ Hữu VinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTừ Điển Thuật Ngữ Kinh Tế Thương Mại Anh - Việt:Thương mại, thuật ngữ tiếng Anh gọi là trade, vừa có ý nghĩa là kinh doanh, vừa có ý nghĩa là t...

Từ Điển Thuật Ngữ Kinh Tế Thương Mại (Anh - Việt)

Đỗ Hữu Vinh

Thông tin tác giảĐỗ Hữu VinhĐỗ Hữu VinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThương mại, thuật ngữ tiếng Anh gọi là trade, vừa có ý nghĩa là kinh doanh, vừa có ý nghĩa là trao đổi hàng hoá, dịch vụ. Ngoài ra, tiếng Anh c...

Từ Điển Thuật Ngữ Pháp Luật Kinh Tế Việt - Anh

Đỗ Hữu Vinh

Thông tin tác giảĐỗ Hữu VinhĐỗ Hữu VinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh thương mại, pháp lý cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, chuyên ngành luật, đồng thời cung cấp cho...

Thể loại sách

Đỗ Hữu Vinh tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Đỗ Hữu Vinh