Đỗ Phúc Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Giáo Trình Khai Thác Dữ Liệu

Đỗ Phúc

Thông kit tác giảĐỗ PhúcVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảGiáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành Công nghệ Thông kit. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn...

Thể loại sách

Đỗ Phúc tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Đỗ Phúc