Gened. Cohen Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Trí Não Bất Bại

Trí Não Bất Bại “Quá đát”“Gần đất xa trời”“Xế chiều”“Hưu trí”Những ngôn từ này cho thấy một sự ngộ nhận dai dẳng rằng tuổi tác là một trải nghiệm tiêu cực và tuổi già êm đẹp chẳng có gì khác ngoài việc làm chậm tiến trình suy thoái tất yếu...

Thể loại sách

Gened. Cohen tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Gened. Cohen