Gerald A. Michaelson - Steven A. Michaelson Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Tìm Hiểu Thị Hiếu Khách Hàng - 12 Nguyên Tắc Thiết Yếu Để Chinh Phục Khách Hàng

Tìm Hiểu Thị Hiếu Khách Hàng - 12 Nguyên Tắc Thiết Yếu Để Chinh Phục Khách HàngTrải qua hàng ngàn năm, những nguyên tắc được xây dựng và phát triển nhằm định hướng cho hoạt động quản trị. Chiến lược tiếp thị 4 GARDEN trước đây đã đơợc mở rộ...

Thể loại sách

Gerald A. Michaelson - Steven A. Michaelson tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Gerald A. Michaelson - Steven A. Michaelson