Giáo Sư Vũ Ngọc Khánh Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Kho Tàng Về Các Ông Trạng Việt Nam

Kho Tàng Về Các Ông Trạng Việt NamTruyện Trạng Việt Nam là một đề tài hấp dẫn. Nhưng tiếp cận truyện Trạng là một việc phức tạp, nhất là xét về mặt thể loại. Nhân dân đã hư cấu ra các Trạng để thoả mãn những ước mơ và yêu cầu thẩm mỹ. Nội p...

Kho Tàng Về Các Ông Trạng Việt Nam

Kho Tàng Về Các Ông Trạng Việt NamTruyện Trạng Việt Nam là một đề tài hấp dẫn. Nhưng tiếp cận truyện Trạng là một việc phức tạp, nhất là xét về mặt thể loại. Nhân dân đã hư cấu ra các Trạng để thoả mãn những ước mơ và yêu cầu thẩm mỹ.Nội du...

Thể loại sách

Giáo Sư Vũ Ngọc Khánh tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Giáo Sư Vũ Ngọc Khánh