Hòa Nhân Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Lãnh Đạo

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Lãnh ĐạoTừ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế” thì mới thu phục được thiên hạ. Thế nhưng, để trở t...

Tứ Thư Lãnh Đạo - Quyển 2: Lễ Thư - Trị Thư

Hòa Nhân

Thông tin tác giảHòa NhânVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTứ Thư Lãnh Đạo - Quyển 2: Lễ Thư - Trị Thư"Tứ thư lãnh đạo"là bộ sách gồm: Đức thư, Ngôn thư, Lễ thư và Trị thư. Có thể nói đây làmột trong những bộ sách ho...

Combo Tứ Thư Lãnh Đạo (Hộp 4 Cuốn)

Hòa Nhân

Thông tin tác giảHòa NhânVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTừ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế” t...

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Lãnh Đạo (Tái Bản 2018)

Hòa Nhân

Thông tin tác giảHòa NhânVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTừ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “thuật dụng ngôn, thuật lãnh đạo, thuật quản trị và thuật xử thế” t...

16 Kế Sử Dụng Nhân Tài

Hòa Nhân

Thông tin tác giảHòa NhânVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNhận biết nhân tài - Có con mắt tinh đời nhận biết nhân tàiBồi dưỡng nhân tài - Phát huy khả năng tiềm tàng của cấp dướiDùng người - Tạo điều kiện cho nhân t...

Combo Tứ Thư Lãnh Đạo (Bộ 4 Cuốn)

Hòa Nhân

Thông tin tác giảHòa NhânVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTừ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “thuật dụng ngôn, thuật lãnh đạo, thuật quản trị và thuật xử thế” t...

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị

Hòa Nhân

Thông tin tác giảHòa NhânVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTừ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “thuật dụng ngôn, thuật lãnh đạo, thuật quản trị và thuật xử thế” t...

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Lãnh Đạo

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Lãnh ĐạoTừ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế” thì mới thu phục được thiên hạ. Thế nhưng, để trở t...

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Dụng Ngôn

Hòa Nhân

Thông tin tác giảHòa NhânVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTừ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “thuật dụng ngôn, thuật lãnh đạo, thuật quản trị và thuật xử thế” t...

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Dụng Ngôn (Tái Bản 2018)

Hòa Nhân

Thông tin tác giảHòa NhânVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTừ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “thuật dụng ngôn, thuật lãnh đạo, thuật quản trị và thuật xử thế” t...

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Lãnh Đạo

Hòa Nhân

Thông tin tác giảHòa NhânVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTừ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “thuật dụng ngôn, thuật lãnh đạo, thuật quản trị và thuật xử thế” t...

Thể loại sách

Hòa Nhân tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Hòa Nhân