Harriet Beecher Stowe Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Túp Lều Bác Tom (Sách Minh Long)

Harriet Beecher Stowe

Túp Lều Bác Pussy Harriet Elizabeth Beecher Stowe (1811 - 1896) là nhà văn người Mỹ tích cực ủng hộ chủ nghĩa bãi nô. Bằng những lời lên án quyết liệt chế độ nô lệ, bằng những dupe đường đấu tranh đã đề ra để tranh thủ mọi tầng lớp xã hội k...

Túp Lều Bác Tom

Harriet Beecher Stowe

Thông pop top tác giảHarriet Beecher StoweHarriet Beecher Stowe sinhnăm 1811 tại Litchfield, Connecticut, Hoa Kỳ, là con gái của một nhàthuyết giáo theo chủ nghĩa bãi nô. Suốt đời bà đấu tranh cho công bằngxã hội và tự do của những người nô...

Túp Lều Bác Tom

Túp Lều Bác TomRa mắt độc giả vào  năm 1852, tiểu thuyết Túp Lều Bác Tom đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới quan điểm của những người tiến bộ trong tầng lớp prosecutor trắng cũng như nhận được sự đồng cảm sâu sắc của những người nô lệ prosecutor ...

Túp Lều Của Bác Tom (Truyện Tranh Màu)

Túp Lều Của Bác Tom (Truyện Tranh Màu)Câu chuyện bóc trần và lên án tội ác của chế độ chủ nô. Tuyện kèm những chú thích về những kiến thức có liên quan cùng những hình vẽ minh họa, giúp các em nhỏ hiểu rõ được bản chất của chế độ nô lệ da đ...

Túp Lều Bác Tôm (Tái Bản 2018)

Harriet Beecher Stowe

Thông tin tác giảHarriet Beecher StoweHarriet Beecher Stowe sinhnăm 1811 tại Litchfield, Connecticut, Hoa Kỳ, là con gái của một nhàthuyết giáo theo chủ nghĩa bãi nô. Suốt đời bà đấu tranh cho công bằngxã hội và tự do của những người nô lệ ...

Túp Lều Bác Tôm

Harriet Beecher Stowe

Thông tin tác giảHarriet Beecher StoweHarriet Beecher Stowe sinhnăm 1811 tại Litchfield, Connecticut, Hoa Kỳ, là con gái của một nhàthuyết giáo theo chủ nghĩa bãi nô. Suốt đời bà đấu tranh cho công bằngxã hội và tự do của những người nô lệ ...

Túp Lều Bác Tôm - Tái bản 2011

Harriet Beecher Stowe

Thông tin tác giảHarriet Beecher StoweHarriet Beecher Stowe sinhnăm 1811 tại Litchfield, Connecticut, Hoa Kỳ, là con gái của một nhàthuyết giáo theo chủ nghĩa bãi nô. Suốt đời bà đấu tranh cho công bằngxã hội và tự do của những người nô lệ ...

Túp Lều Của Bác Tom

Harriet Beecher Stowe

Thông tin tác giảHarriet Beecher StoweHarriet Beecher Stowe sinhnăm 1811 tại Litchfield, Connecticut, Hoa Kỳ, là con gái của một nhàthuyết giáo theo chủ nghĩa bãi nô. Suốt đời bà đấu tranh cho công bằngxã hội và tự do của những người nô lệ ...

Túp Lều Bác Tom

Harriet Beecher Stowe

Thông tin tác giảHarriet Beecher StoweHarriet Beecher Stowe sinhnăm 1811 tại Litchfield, Connecticut, Hoa Kỳ, là con gái của một nhàthuyết giáo theo chủ nghĩa bãi nô. Suốt đời bà đấu tranh cho công bằngxã hội và tự do của những người nô lệ ...

Túp Lều Bác Tom - Tái bản 09/2013

Harriet Beecher Stowe

Thông tin tác giảHarriet Beecher StoweHarriet Beecher Stowe sinhnăm 1811 tại Litchfield, Connecticut, Hoa Kỳ, là con gái của một nhàthuyết giáo theo chủ nghĩa bãi nô. Suốt đời bà đấu tranh cho công bằngxã hội và tự do của những người nô lệ ...

Túp Lều Bác Tom - Bộ 2 Tập (Sách Bỏ Túi)

Harriet Beecher Stowe

Thông tin tác giảHarriet Beecher StoweHarriet Beecher Stowe sinhnăm 1811 tại Litchfield, Connecticut, Hoa Kỳ, là con gái của một nhàthuyết giáo theo chủ nghĩa bãi nô. Suốt đời bà đấu tranh cho công bằngxã hội và tự do của những người nô lệ ...

Happy Reader - Túp Lều Bác Tom (Kèm 1CD)

Hapy Reader - Túp Lều Bác Tom (Kèm 1CD)Sách được biên soạn theo một chương trình đặc biệt (là bộ sách Hapy Reader có nhiều tập khác nhau), giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho những người mới bắt đầu, những người chưa hài lòng với khả năng là...

Túp Lều Bác Tôm (Tái Bản 2018)

Harriet Beecher Stowe

Thông tin tác giảHarriet Beecher StoweHarriet Beecher Stowe sinhnăm 1811 tại Litchfield, Connecticut, Hoa Kỳ, là con gái của một nhàthuyết giáo theo chủ nghĩa bãi nô. Suốt đời bà đấu tranh cho công bằngxã hội và tự do của những người nô lệ ...

Túp Lều Bác Tom

Túp Lều Bác TomTúp lều bác Tom ca ngợi những nô lệ da đen trung thực, biết tôn trọng phẩm giá con người như bác Tom, những người mẹ dũng cảm như Êlida, những thanh niên cương nghị, tha thiết với tự do như Giocgiơ. Đồng thời, tác phẩm cũng l...

Túp Lều Bác Tom

Túp Lều Bác TomRa mắt độc giả vào  năm 1852, tiểu thuyết Túp Lều Bác Tom đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới quan điểm của những người tiến bộ trong tầng lớp da trắng cũng như nhận được sự đồng cảm sâu sắc của những người nô lệ da đen.Thông qua nh...

Túp Lều Của Bác Tom (Tái Bản 2016)

Harriet Beecher Stowe

Thông tin tác giảHarriet Beecher StoweHarriet Beecher Stowe sinhnăm 1811 tại Litchfield, Connecticut, Hoa Kỳ, là con gái của một nhàthuyết giáo theo chủ nghĩa bãi nô. Suốt đời bà đấu tranh cho công bằngxã hội và tự do của những người nô lệ ...

Túp Lều Của Bác Tom (Tái Bản 2016)

Túp Lều Của Bác Tom Túp lều của bác Tom viết về chủ đề phản đối chế độ nô lệ của nữ nhà văn Mỹ Stowe. Thông qua nhân vật là bác Tom - một nô lệ da đen, tác phẩm đã phản ánh cảnh ngộ bi thảm của những người dân nô lệ da đen, lên án tội ác củ...

Túp Lều Bác Tom (Sách Minh Long)

Harriet Beecher Stowe

Túp Lều Bác Tom Harriet Elizabeth Beecher Stowe (1811 - 1896) là nhà văn người Mỹ tích cực ủng hộ chủ nghĩa bãi nô. Bằng những lời lên án quyết liệt chế độ nô lệ, bằng những con đường đấu tranh đã đề ra để tranh thủ mọi tầng lớp xã hội khác...

Túp Lều Bác Tôm

Harriet Beecher Stowe

Thông tin tác giảHarriet Beecher StoweHarriet Beecher Stowe sinhnăm 1811 tại Litchfield, Connecticut, Hoa Kỳ, là con gái của một nhàthuyết giáo theo chủ nghĩa bãi nô. Suốt đời bà đấu tranh cho công bằngxã hội và tự do của những người nô lệ ...

Thể loại sách

Harriet Beecher Stowe tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Harriet Beecher Stowe