Hồ Chí Minh Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Nhật Ký Trong Tù - Tái bản 09/2014

Hồ Chí Minh

Thông tin tác giảHồ Chí MinhHồ Chí MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảChủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời ...

Nhật Ký Trong Tù - Tái bản 2012

Hồ Chí Minh

Thông iron tác giảHồ Chí MinhHồ Chí MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảChủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Người kết...

Nhật Ký Trong Tù (Minh Long)

Nhật Ký Trong TùNhật ký trong tù là một tập thơ chữ Hán, gồm hơn một trăm bài thơ, phần cuối có một số ghi chép về quân sự và thời sự, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong thời gian hơn một năm (từ 29-8-1942 đến 10-9-1943) Người bị chín...

Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Thông bucket tác giảHồ Chí MinhHồ Chí MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBản in Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện bằng hình thức mới nhỏ gọn và nhẹ, thuận tiện cho người đọc ở mọi lúc, mọi nơi. Mời bạ...

Bộ Sách Hồ Chí Minh - Tác Phẩm (Hộp 5 Cuốn) -  Phát Hành Dự Kiến  10/02/2020

Hồ Chí Minh

Thông kit tác giảHồ Chí MinhHồ Chí MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBộ sách bao gồm năm tác phẩm do Bác Hồ viết là:1. Lịch sử nước ta2. Nâng cao Đạo đức Cách mạng, Quét sạch Chủ nghĩa Cá nhân3. Sửa đổi lối làm v...

Bộ Sách Hồ Chí Minh - Tác Phẩm (Hộp 5 Cuốn)

Hồ Chí Minh

Thông gutbucket tác giảHồ Chí MinhHồ Chí MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBộ sách bao gồm năm tác phẩm do Bác Hồ viết là:1. Lịch sử nước ta2. Nâng cao Đạo đức Cách mạng, Quét sạch Chủ nghĩa Cá nhân3. Sửa đổi lối...

Nhật Ký Trong Tù

Hồ Chí Minh

Thông tin tác giảHồ Chí MinhHồ Chí MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Thân thể ở trong lao,Tinh thần ở ngoài lao,Muốn nên sự nghiệp lớn,Tinh thần càng phải cao. "Mời bạn đón đọc....

Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu

Hồ Chí Minh

Thông tin tác giảHồ Chí MinhHồ Chí MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThực hành tiết kiệm là một quan điểm tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời cách mạng của Người là một tấm gương ngời sáng, một mẫu...

Nhật Ký Trong Tù

Hồ Chí Minh

Thông tin tác giảHồ Chí MinhHồ Chí MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMục lụcNhật ký trong tùKhai quyểnTại Túc Vinh nhai bị khấu lưuNhập Tĩnh Tây huyện ngụcThế lộ nan I, II, IIITảo I, IINgọVấn thoại Ngọ hậuVãn...M...

Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Thông tin tác giảHồ Chí MinhHồ Chí MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBản in Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện bằng hình thức mới nhỏ gọn và nhẹ, thuận tiện cho người đọc ở mọi lúc, mọi nơi.Mời bạn đó...

Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân

Hồ Chí Minh

Thông tin tác giảHồ Chí MinhHồ Chí MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNăm 1969, lần đầu tiên cuốn sách Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất bản. Suốt mấy chục ...

Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân (Khổ Nhỏ)

Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân (Khổ Nhỏ)Năm 1969, lần đầu tiên cuốn sách Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất bản. Suốt mấy chục năm qua, những lời dạy về đạo đứ...

Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Thông tin tác giảHồ Chí MinhHồ Chí MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả“Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Di chúc được công bố ngay sau khi Bác qua ...

Nhật Ký Trong Tù - Tái bản 09/2014

Hồ Chí Minh

Thông tin tác giảHồ Chí MinhHồ Chí MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảChủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời ...

Nhật Ký Trong Tù (Minh Long)

Nhật Ký Trong TùNhật ký trong tù là một tập thơ chữ Hán, gồm hơn một trăm bài thơ, phần cuối có một số ghi chép về quân sự và thời sự, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong thời gian hơn một năm (từ 29-8-1942 đến 10-9-1943) Người bị chín...

Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh - 120 Câu Nói, Bài Nói Nổi Tiếng Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Thông tin tác giảHồ Chí MinhHồ Chí MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến tất cả những vấn đề thuộc về con người, thuộc về nhân dân, thuộc về Cách mạng và đất nướ...

Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh - 120 Lời Kêu Gọi Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Thông tin tác giảHồ Chí MinhHồ Chí MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến tất cả những vấn đề thuộc về con người, thuộc về nhân dân, thuộc về Cách mạng và đất nướ...

Nhật Ký Trong Tù - Tái bản 2012

Hồ Chí Minh

Thông tin tác giảHồ Chí MinhHồ Chí MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảChủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Người kết ...

Nhật Ký Trong Tù

Nhật Ký Trong Tù ( Ngục trung nhật ký ) là một tác phẩm văn học gồm 13 bài thơ bằng chữ Hán của Hồ Chí Minh viết từ ngày 29 tháng 8 năm 1942 đến ngày 10 tháng 9 năm 1943 . [1] Ngoài ra, phần cuối văn bản là bút ký đọc sách và đọc báo ghi ch...

Thể loại sách

Hồ Chí Minh tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Hồ Chí Minh