Hữu Bảo Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Hà Nội Dấu Yêu

Hữu Bảo

Hà Nội Dấu Yêu Hà Nội Dấu Yêu (My dear Hanoi – Hanoi bien-aimee) có thể xem là một tập truyện ngắn bằng hình ảnh về Hà Nội được in bằng 3 thứ tiếng: Việt - Anh – Pháp. Hà Nội – trái tim của Việt Nam với 1. 000 năm tuổi. Với bề dày lịch sử...

Thể loại sách

Hữu Bảo tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Hữu Bảo