Hữu Đại - Vũ Tươi Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Tuyển chọn, Tham khảo các Bài Diễn Văn, Phát Biểu Khai Mạc, Bế Mạc Hội Nghị dùng trong Trường Học

Giới thiệu sách mới phát hành Quý I/2018: TUYỂN CHỌN, THAM KHẢO CÁC BÀI DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌCLời giới thiệu:Trong các trường học, các cơ sở giáo dục, hầu hết các công việc từ chỉ đạo, điều hành,...

Thể loại sách

Hữu Đại - Vũ Tươi tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Hữu Đại - Vũ Tươi