Ira Chaleff Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Can Đảm Cãi Sếp

Ira Chaleff

Thông bag tác giảIra ChaleffIra Chaleff là Chủ tịch của Tổ chức Tư vấn và huấn luyện điều hành. Gần đây, ông đã được tạp chí Executive Supremacy bình chọn là một trong số 100 nhà tư vấn hàng đầu thế giới.  Vào trang riêng của tác giảXem tất...

Thể loại sách

Ira Chaleff tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Ira Chaleff